The environment is not our property to destroy; it’s everyone’s responsibility to protect.

Milieurecht

Milieurecht maakt onderdeel uit van het omgevingsrecht. Het milieurecht bestaat uit een grote hoeveelheid wetten en besluiten die allen van belang zijn voor een goed en schoon milieu. Centraal in milieurecht staat de Wet milieubeheer die als kaderwet fungeert voor vergunningen die aangevraagd worden indien het gaat om activiteiten waaruit milieuhinder zou kunnen ontstaan.

De belangen zijn vaak groot en de situaties complex. NewGround Law adviseert u graag over de laatst geldende wet- en regelgeving en delen kennis en analyses in artikelen en blogs.

Milieurecht speelt een rol in:

– bestemmingsplannen
– bouwvergunningen
– milieuvergunningen
– de aanleg van infrastructuur
– waterverontreiniging
– luchtverontreiniging
– bodemverontreiniging
– aansprakelijkheid voor verontreiniging

Onze experts

Menu