“The environment is not our property to destroy; it’s everyone’s responsibility to protect”

Milieurecht

Milieurecht maakt onderdeel uit van het omgevingsrecht. Het milieurecht bestaat uit een grote hoeveelheid wetten en besluiten die allen van belang zijn voor een goed en schoon milieu. Centraal in milieurecht staat de Wet milieubeheer die als kaderwet fungeert voor de vergunningen die aangevraagd worden indien het gaat om activiteiten waaruit milieuhinder zou kunnen ontstaan.

Milieurecht speelt een rol bij bestemmingsplannen en bouwvergunningen, bij milieuvergunningen en de aanleg van infrastructuur. Maar ook bij waterverontreiniging, luchtverontreiniging en bodemverontreiniging en de aansprakelijkheid daarvoor.

Juist vanwege de vaak grote belangen en complexiteit, adviseren we u graag over de geldende wetgeving.

Onze experts

Menu