“It’s tangible, it’s solid, it’s beautiful. Real estate.”

Goederenrecht

Goederenrecht gaat over het eigendom en (een bepaalde gradatie van) zeggenschap over goederen. Bij NEWGROUND adviseren we over (het creëren van) verschillende rechten zoals het eigendomsrecht, het erfpachtrecht, het opstalrecht, erfdienstbaarheden, mandeligheden en appartementsrechten. Het goederenrecht vraagt om duidelijkheid in de rechten en plichten van de verschillende betrokkenen zoals erfpachters, grondeigenaren, buren, appartementseigenaren en VVE’s.

NEWGROUND adviseert over de risico’s die specifiek bij erfpacht centraal staan zoals erfpachtvoorwaarden, canonverhoging en taxatie. Indien nodig zal NEWGROUND voor u procederen.

Onze experts

Menu