“It’s tangible, it’s solid, it’s beautiful. Real estate.”

Goederenrecht

Wij adviseren over (het creëren van) de verschillende rechten zoals het eigendomsrecht, het erfpachtrecht, het opstalrecht, erfdienstbaarheden, mandeligheden, appartementsrechten. Het goederenrecht vraagt om duidelijkheid in de rechten en plichten van de verschillende betrokkenen zoals erfpachters, grondeigenaren, buren, appartementseigenaren en VVE’s.

Specifiek bij erfpachten adviseren en procederen we over risico’s, waarbij erfpachtvoorwaarden, canonverhoging, alsook taxatie centraal staan.

Onze experts

Joanna Bebenek

Associate Partner / Kandidaat-notaris
+31 6 30 43 19 96 | +31 85 808 13 08
joanna.bebenek@newgroundlaw.com
Bekijk meer
Menu