Good buildings come from good people.

Bouwrecht en aanneming

NewGround Law adviseert zowel aannemers als opdrachtgevers over hun rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in het bouwrecht. We hebben veel ervaring in het opstellen van aannemingsovereenkomsten voor bedrijfsvastgoed en woningcomplexen. Daarnaast adviseren wij in geschillen over meer- en minderwerk en staan we opdrachtgevers bij in procedures voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) en de burgerlijke rechter.

Onze experts

Menu