Good buildings come from good people

Bouwrecht en aanneming

Bij NEWGROUND adviseren we zowel aannemers als opdrachtgevers over hun rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in het bouwrecht. Ook hebben we veel ervaring in het opstellen van aannemingsovereenkomsten voor bedrijfsgebouwen en woningcomplexen. Daarnaast behandelen wij geschillen over meer- en minderwerk en procederen wij bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

Onze experts

Menu