Common sense makes a good lawyer

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de relatie tussen overheid en samenleving. Het bepaalt waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Iedere situatie is anders. De toepasselijke wet- en regelgeving is dan ook vaak gelaagd en zeer verdeeld. Ook heeft het bestuursrecht niet overal een pasklaar antwoord op.

Onze overheid kan – ondanks haar goede intenties, deskundigheid en professionaliteit – niet alles weten en ook niet perfect zijn. Daarom helpen we de overheid met onze kennis, ervaring en vaardigheden om tot de juiste besluiten te komen.

Binnen het bestuursrecht komt u naast omgevingsrecht,  milieurecht  en natuurbeschermingsrecht bij ons voor de volgende vakgebieden:

Subsidierecht (verlening en vaststelling van subsidie, intrekking of vermindering van subsidie, Stimuleringsregeling Duurzaam Energiegebruik ofwel SDE, en meer).

Toezicht- en handhavingsrecht (handhaving, bestuurlijke boete, last onder dwangsom, bestuursdwang).

Overheidsaansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad van overheid en aansprakelijkheid, schadevergoeding, planschade, nadeelcompensatie);

Integriteitsvraagstukken: met behulp van de Wet Bibob kan de overheid die een vergunning verleent of contracteert onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Hierbij komen veel vragen aan de orde zoals welke informatie kan worden gevraagd, op welk moment, en aan wie kan worden verzocht de informatie te verstrekken; alsook welke rol dit speelt bij opvolgende commerciële transacties.

Onze experts

Menu