Common sense makes a good lawyer.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de relatie tussen overheid en samenleving. Het bepaalt waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Iedere situatie is anders. De toepasselijke wet- en regelgeving is dan ook vaak gelaagd en zeer verdeeld. Ook heeft het bestuursrecht niet overal een pasklaar antwoord op. NewGround Law beschikt over gedegen kennis en ervaring en begeleidt overheden bij het nemen van de juiste besluiten.

Aanvullende expertise binnen het bestuursecht

> Subsidierecht zoals verlening en vaststelling van subsidie, intrekking of vermindering van subsidie, Stimuleringsregeling Duurzaam Energiegebruik (SDE) en meer.

> Overheidsaansprakelijkheidsrecht zoals onrechtmatige daad van overheid en aansprakelijkheid, schadevergoeding, planschade, nadeelcompensatie en meer.

> Integriteitsvraagstukken zoals de wet Bibob waarmee de overheid die een vergunning verleent of iemand contracteert kan onderzoeken of de persoon, met wie zaken gedaan wordt betrouwbaar en integer is.

Onze experts

Menu