“Smart property is created by embedding smart contracts

Contractenrecht

Vastgoedrecht is onlosmakelijk verbonden met contractenrecht. Bij NEWGROUND kunt u terecht voor het schriftelijk vastleggen van afspraken in een huur- of koopovereenkomst of in een overeenkomst van opdracht. Omdat elke situatie anders is, vraagt elke overeenkomst om toespitsing op de specifieke situatie en omstandigheden. Bij NEWGROUND is elke overeenkomst maatwerk.

Onze experts

Menu