Urban planning is the reflection of society.

Omgevingsrecht

De experts van NEWGROUND LAW op het gebied van omgevingsrecht adviseren over alle aspecten van dit rechtsgebied waaronder ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieu- en natuurregelgeving. De advocaten adviseren bij zowel de ontwikkeling van nieuwe vastgoedprojecten als bij transformaties van bestaande gebouwen en omgevingen.

De Omgevingswet treedt is in werking getreden op 1 januari 2024. Deze wetgevingsoperatie wordt wel gezien als de grootste sinds de Grondwet in 1848. De nieuwe wet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming. Onder het motto eenvoudig beter zijn 40 wetten en 120 AMvB’s gebundeld in één wet en vier AMvB’s. Dat moet het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik maken.

De experts van NewGround Law staan u bij in het verkrijgen van de juiste vergunningen en andere benodigde stukken. Het team deelt regelmatig hun kennis en analyse ten aanzien van het omgevingsrecht en de Omgevingswet in artikelen en blogs.

Chambers Europe 2024

Public Law: Planning and Environment | Band 3

“NewGround Law hosts a well-respected team of environment and planning lawyers in the Netherlands. The firm advises a range of clients on public law issues, such as zoning, planning, permitting and environmental impact assessments. It has particular expertise in handling cases concerning nitrogen, and real estate developments.”

Details en vogelperspectief

Aan het begin van ieder project maken we een risico-assessment en bepalen we de strategie. Daarmee bestaat van begin af aan zicht op de planning en de risico’s. We besluiten welke procedure het meest geschikt is voor het te bereiken doel. Tijdige en adequate communicatie met alle betrokken partijen is essentieel. Alle benodigde vergunningen en procedures worden in beeld gebracht vanuit een juridisch ‘birds eye view’. U krijgt begeleiding bij elke procedure die u moet doorlopen, van Crisis- en Herstelwet tot Omgevingswet, van coördinatieprocedure tot bestemmingsplan, van grondexploitatieplan tot milieueffectrapportages en van natuurvergunning tot milieuvergunning.

ONZE experts

Menu