“The human environment must be safe and reliable in a constantly changing society”

Toezicht en Handhaving

De overheid treedt op vele terreinen terug, maar dat geldt niet voor het uitoefenen van toezicht en handhaving. Het Nederlandse bedrijfsleven ervaart een aanzienlijke toezichtsdruk door gemeente en provincie, maar ook door de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie SZW en andere toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

NEWGROUND Law adviseert en procedeert over:

  • bestuursrechtelijke handhavingskwesties in alle voorkomende zaken
  • strafrechtelijke onderzoeken naar overtredingen van bijvoorbeeld milieuregels en arbeidstijdenregels
  • (onaangekondigd) inspectiebezoek van handhavers (omgevingsdienst, waterschappen e.a.)
  • BRZO controles (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)

Bij een onaangekondigd bezoek van handhavers aan uw bedrijf adviseert NewGround Law uw bedrijf onmiddellijk contact op te nemen met onze expert André Gaastra. De aanwezigheid van een advocaat die een dergelijk bezoek begeleidt, kan van eminent belang zijn voor uw positie, die van het bedrijf en voor een voorspoedige afhandeling van de zaak. NewGround kan u een modelprocedure/ draaiboek aanreiken dat kan worden omgezet in een bedrijfsprocedure.

Onze experts

Menu