The human environment must be safe and reliable in a constantly changing society.

Toezicht en Handhaving

De overheid treedt op vele terreinen terug, maar dat geldt niet voor het uitoefenen van toezicht en handhaving. Het Nederlandse bedrijfsleven ervaart een aanzienlijke toezichtsdruk door gemeente en provincie, maar ook door de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie SZW en andere toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Binnen dit rechtsgebied adviseren en procederen wij over o.a.:

> bestuursrechtelijke handhavingskwesties in alle voorkomende zaken;

> strafrechtelijke onderzoeken naar overtredingen van bijvoorbeeld milieuregels en arbeidstijdenregels;

> (onaangekondigd) inspectiebezoek van handhavers (omgevingsdienst, waterschappen e.a.);

> BRZO controles (Besluit Risico’s Zware Ongevallen);

Bij een onaangekondigd bezoek van handhavers aan uw bedrijf adviseert NewGround Law uw bedrijf onmiddellijk contact op te nemen met André Gaastra. De aanwezigheid van een advocaat die een dergelijk bezoek begeleidt, kan van groot belang zijn voor uw positie en die van het bedrijf en bevordert een voorspoedige afhandeling van de zaak.

Onze experts

Menu