โ€œThere is nothing insignificant in the world. It all depends on the point of viewโ€

MAAK KENNIS MET ONZE POINT OF VIEW

Het team van NEWGROUND deelt graag haar mening en expertise over onderwerpen en thema’s uit ons vakgebied. NEWGROUND is nieuwsgierig, onderzoekt en bevraagt. Het team publiceert regelmatig in vakbladen en in landelijke nieuwsmedia alsook op LinkedIn en op de website.

Bestuursrecht

Milieurecht

Omgevingsrecht

Menu