André Gaastra

Partner / Advocaat

André heeft naast rechten tevens scheepswerktuigkunde gestudeerd en de Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht voltooid. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als advocaat in het bestuursrecht, milieu-en veiligheidsrecht, toezicht, (strafrechtelijke) handhaving en energierecht en 15 jaar ervaring in handel en (chemische) industrie. Cliënten zien zijn ervaring in het bedrijfsleven als een belangrijke pré bij de behandeling van complexe juridische vraagstukken.

Erkend door Who’s Who Legal als Global Leader Environment 2020: “André Gaastra is highly sought after for his strong experience across the gamut of environmental law issues, including air emissions, waste handling and permits and compliance.”

Persoonlijk profiel
Energiek
Daadkrachtig
Doelgericht
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

André Gaastra partner / advocaat
André adviseert en procedeert in kwesties die betrekking hebben op algemeen bestuursrecht, milieu (vergunningen, technische normen, bodemverontreiniging, geluid, emissies naar lucht en water), afval- en bouwstoffen, (duurzame) energie, CCS/CCU en netwerken. Hij is thuis in het bestuursrecht (w.o. Bibob) en het civiele recht en het strafrecht op deze terreinen.

Rechtsgebiedenregister
André Gaastra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht)
– Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)
– Vastgoedrecht (Bouwrecht)

Lidmaatschappen
Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)
Vereniging voor Milieurecht (VMR)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Nevenactiviteiten
Oud lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Noord-Holland.
Oud docent Bestuursprocesrecht aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
Lid van het Algemeen Bestuur van de Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM).
Spreker op studiedagen en symposia over milieurechtelijke onderwerpen.
Publicist in onder meer het tijdschrift voor Milieu & Recht en in Journaal Afval.

Publicaties

Menu