Anne-Marie Klijn

Partner / Advocaat

Anne-Marie Klijn is sinds 1990 advocaat en adviseert ondernemingen en overheden op alle gebieden waar de overheid een directe invloed heeft op de samenleving. Hierbij kan het gaan om ruimtelijke ordening, milieu, natuur, energie, water, verkeer en vervoer, subsidies, onderwijs, gezondheidszorg, overheidsaansprakelijkheid, planschade en nadeelcompensatie. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar duurzaamheid en circulair bouwen. De energietransitie en de impact op het globale ecosysteem horen thuis in afwegingen over de aanvaardbaarheid van een project bezien vanuit omgevingsrechtelijk perspectief. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland en was van 2015-2019 gemeenteadvocaat van Amsterdam.

Persoonlijk profiel
Creatief van geest
Strateeg
Thought leader
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

Anne-Marie Klijn, partner / advocaat
Anne-Marie heeft 30 jaar ervaring met juridisch procesmanagement, strategische en politiek gevoelige advisering en procesvertegenwoordiging bij de (bestuurs)rechter. ESG heeft haar speciale aandacht. ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen het milieutechnische, het sociale en het bestuurlijke in  de besluitvorming en in het handelen van ondernemingen en bestuurlijke (publieke) organen.

Aanbevelingen
Anne-Marie Klijn staat bij Legal500 2021 (evenals in 2020) genoteerd als
Leading Individual in Environment and Planning.

 

“Anne-Marie Klijn is a fantastic lawyer, specifically in the field of spatial planning.”

“Anne-Marie Klijn is superb, her way of expression is clear and to the point.”

 

Bij Chambers EUROPE 2021 (als ook in 2020) staat Anne-Marie Klijn genoteerd in Band 1 bij Public Law: Planning and Environment: “The highly regarded Anne-Marie Klijn provides excellent planning and environmental law advice to developers on large construction projects, assisting with environmental impact assessments and zoning plans.”

“She also often represents clients in court proceedings, such as noise pollution complaints and permitting disputes.”

In 2016 en 2017 werd Anne-Marie Klijn genomineerd in The Financial Times Innovative Lawyers Programme.

Rechtsgebiedenregister
Anne-Marie Klijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)
– Onteigeningsrecht

Lidmaatschappen
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)
Vereniging voor Milieurecht (VMR)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
Oprichtster Diva (Diversiteit in Vastgoed)

Publicaties

Menu