Erwin Noordover

Partner / Advocaat

Erwin Noordover is sinds 2009 advocaat met een focus op Clean Tech en (duurzame) energie. Als energietransitie expert heeft Erwin gewerkt aan de ontwikkeling en financiering van grote en zeer complexe zowel duurzame als traditionele energieprojecten op land en zee. Hij heeft daarmee inmiddels aan ruim 3.000 MW aan windenergie een bijdrage mogen leveren.

Erwin staat marktpartijen, financiers en overheden bij in omgevingsrechtelijke vraagstukken en procedures over opwekking, transport, opslag en besparing van energie. Met zijn ruime ervaring in ‘legal project management’ begeleidt hij als strategisch en juridisch adviseur industriële, stedelijke en infrastructurele ruimtelijke projecten van start tot finish, waarbij zijn aandacht uitgaat naar het voorkomen van vertraging en procedures. Erwin heeft een goed oog voor de politiek bestuurlijke dynamiek en maatschappelijke context waarbinnen zijn cliënten opereren en de uitdagingen die horen bij de realisatie van een project.

Erwin behaalde zijn master Staats- en bestuursrecht (LL.M.) in Leiden en rondde in 2016 de postdoctorale specialisatieopleiding Omgevingsrecht aan de Grotius Academie cum laude af. Daarnaast doorliep hij bij INSEAD een bedrijfskundige mini-MBA. Voordat Erwin op 1 februari 2021 toetrad als partner bij NEWGROUND was hij onder meer advocaat bij Stibbe Amsterdam.

Persoonlijk profiel
Energiek
Doortastend
Strategisch
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

Erwin Noordover partner / advocaat
Erwin adviseert en procedeert voor marktpartijen, financiers en overheden over (duurzame) energie-, natuur- en klimaatvraagstukken rondom energieopwekking zoals wind- en zonneparken op land en water en transport (netwerken), opslag en besparing van energie. Erwin is goed bekend met de energiesector overstijgende vraagstukken en uitdagingen zoals de verdeling van schaarse rechten, subsidies en de stikstofproblematiek.

Rechtsgebiedenregister
Erwin Noordover heeft in het rechtsebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)

Lidmaatschappen
Vereniging voor Milieurecht (VMR)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Publicaties

Menu