“The line between disorder and order lies in logistics…”

Industrie

De industrie en in het bijzonder productiebedrijven, chemische industrie, de energiesector en transport en logistiek hebben te maken met uiteenlopende regels ter bescherming van het milieu. Deze regels kunnen zijn vervat in algemene regels, in vergunningen en in bestemmingsplannen. NewGround Law adviseert en procedeert over de juridische kaders die voor de industrie gelden. André Gaastra heeft voordat hij advocaat werd jaren in de chemische industrie gewerkt en is om die reden bijzonder goed thuis in alle aspecten omtrent veiligheid, gezondheid en milieu (EHS) en energie waar de industrie mee te maken heeft. Zijn combinatie van juridische en technische kennis is daarbij essentieel.

Het notariaat is tezamen met de advocaten bij uitstek de partner voor vastgoedtransacties in de industrie.

Onze experts

Menu