“The line between disorder and order lies in logistics…”

Industrie

De industrie, in het bijzonder productiebedrijven, de chemische industrie, de energiesector en transport & logistiek, heeft te maken met uiteenlopende regels ter bescherming van het milieu. Deze regels zijn vervat in algemene regels, in vergunningen en in bestemmingsplannen. NEWGROUND adviseert en procedeert over de juridische kaders die voor de industrie gelden. André Gaastra heeft voordat hij advocaat werd jaren in de chemische industrie gewerkt en is om die reden bijzonder goed thuis in alle aspecten omtrent veiligheid, gezondheid, milieu (EHS) en energie waarmee de industrie te maken heeft.

Onze experts

Menu