Industry can be the good, the bad or the ugly…

Industrie

De industrie, in het bijzonder productiebedrijven, de chemische industrie, de energiesector en transport & logistiek, heeft te maken met uiteenlopende regels ter bescherming van het milieu en de omgeving. Deze regels zijn vervat in algemene regels, in vergunningen en in bestemmingsplannen en zullen mogelijk aangepast worden nadat de Omgevingswet in werking treedt.

NewGround Law adviseert en procedeert over de juridische kaders die voor de industrie gelden. André Gaastra heeft, voordat hij advocaat werd, jarenlang in de chemische industrie gewerkt en is om die reden bijzonder goed thuis in alle aspecten omtrent veiligheid, gezondheid, milieu (EHS) en energiezaken waarmee de industrie te maken heeft.

Onze experts

Menu