“The challenge of the retail business is the human condition”

Retail

Meer nog dan bij andere branches is de locatie voor de retailbranche van cruciaal belang. De uitstraling, bereikbaarheid, passantenstroom en parkeermogelijkheden zijn bepalende factoren voor het succes van een vestiging.

NEWGROUND heeft veel ervaring met het behandelen van juridische vraagstukken die zich voordoen bij de (ver)huur, (ver)koop en exploitatie van winkelpanden, zoals o.m. advies bij huurovereenkomsten, huurprijsherziening, indeplaatsstelling, renovatie, bestemmingsplannen en bouwvergunningen Bij de retailprojecten die wij omgevingsrechtelijk begeleiden staat steeds centraal hoe binnen de daarvoor gestelde tijd tot onherroepelijke vergunningverlening kan worden gekomen met inachtneming van principes van behoefte, catchment area, de planologische vertaling van retailconcepten en de gevolgen van de Dienstenrichtlijn.

NEWGROUND heeft meegewerkt aan projecten zoals:

– Bauhaus Hengelo, Groningen en Venlo
– Het Retailpark Roermond en Hengelo
– De Factory (outlet centers) Roermond en Roosendaal
– De Megamall Geldermalsen en Tilburg
– De Voorwaarts Apeldoorn
– Post Utrecht
– Bijenkorf (uitbreiding) Utrecht
– Parkboulevard Big Shops Rotterdam
– Foodhallen Rotterdam

Our experts

Menu