Circular extends well beyond environmental impacts; it gives rise to entire sustainable eco-systems.

Circulaire Economie

Grondstoffen zijn schaars en het gebruik veroorzaakt broeikasgassen en kost energie. In Europa en Nederland wordt de transitie naar een circulaire economie gestimuleerd door initiativen en maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen en het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen. Het EU-actieplan ‘Maak de cirkel rond’ en het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ richten zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050.

Meedenken over circulariteit

Wat betekent de transitie naar een circulaire economie voor het afvalstoffen-, producten- en stoffenrecht? Hoe zit het met het mededingingsrecht, de Ecodesign-richtlijn en de in 2023 in Nederland in te voeren Omgevingswet? Fiscale of eigendomsvraagstukken zullen veranderen evenals verdienmodellen. Hoe kan wet- en regelgeving de transitie naar een circulaire economie gemakkelijker maken en welke juridische oplossingen zijn nodig voor belemmeringen? De experts van NEWGROUND vinden antwoorden op deze vragen en denken mee over dit thema.

Onze experts

Menu