“Circular extends well beyond environmental impacts; it gives rise to entire sustainable eco-systems

Circulaire Economie

Fossiele en andere grondstoffen zijn er niet onbeperkt. Het gebruik veroorzaakt bovendien broeikasgassen en het kost energie. In Europa en Nederland wordt de circulaire economie gestimuleerd om de hoeveelheid restafval terug te dringen en om het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen. In het EU-actieplan ‘Maak de cirkel rond’ en het Rijkbreed programma ‘Nederland circulair in 2050’ over de circulaire economie zijn initiatieven en maatregelen aangekondigd en in gang gezet.

Als we het hebben over de circulaire economie, wat betekent dat dan voor het afvalstoffenrecht, het producten- en stoffenrecht en de beide rechtsgebieden samen? Hoe zit dat met het mededingingsrecht, de richtlijn voor het Eco-design en de Omgevingswet? Maar ook fiscale of eigendomsvraagstukken spelen een grote rol net zoals adequate  verdienmodellen. Op welke manier kan het recht de weg naar een circulaire economie gemakkelijker maken en welke juridische belemmeringen moeten worden opgelost? Dat zijn vragen waar we ons bij deze expertise mee bezighouden.

Onze experts

Menu