“Smart cities work when the journey is as desirable as the destination

Smart Cities

Nieuwe technologieën volgen elkaar snel op. Ze maken ons leven makkelijker, duurzamer en veiliger. Maar hoe houden we de smart city juridisch in de hand?

Een camera die uw kenteken scant als u een milieuzone inrijdt, een sensor in een afvalcontainer die een melding maakt wanneer deze bijna vol is en een lantaarnpaal die naast het geven van licht, het geluidsniveau en de luchtkwaliteit meet, en tegelijk ook 5G mogelijk maakt. De fysieke en digitale wereld zijn steeds meer met elkaar verweven. Producten en diensten worden steeds beter gestuurd door analyse van data. Vergunning- en toestemmingsprocedures spelen daarbij een belangrijke rol.

Welke regels zijn er nodig om de bijwerkingen van een Smart City voldoende te beheersen? En moeten deze regels op landelijk of gemeentelijk niveau worden vastgelegd? Dat zijn vragen waar we ons mee bezighouden en dat doen we natuurlijk niet alleen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt aan ‘Principes voor de digitale stad’. Het gemeentebestuur krijgt zo houvast bij het samenwerken met commerciële partijen en de inzet van nieuwe technologieën. Voortvarend zetten we goede stappen in de richting van een grondig juridisch kader voor de Smart City.

ONZE experts

Menu