Smart cities work when the journey is as desirable as the destination.

Smart Cities

Een camera die ons kenteken scant als we een milieuzone inrijden, een sensor in een afvalcontainer die een melding maakt wanneer deze bijna vol is en een lantaarnpaal die naast het geven van licht, het geluidsniveau en de luchtkwaliteit meet en ook 5G mogelijk maakt. De fysieke en digitale omgevingen verweven zich. Producten en diensten worden steeds meer gestuurd door het gebruik en de analyse van data. Vergunning- en toestemmingsprocedures spelen een belangrijke rol. Nieuwe technologieën maken, als het goed is, het leven makkelijker, duurzamer en veiliger. Maar de vraag is wat is wenselijk? Hoe houdt de samenleving de smart city juridisch in de hand?

Een grondig juridisch kader voor smart cities

Welke regels en juridische instrumenten zijn er nodig om de bijwerkingen van een smart city voldoende te beheersen? En moeten deze regels op landelijk of gemeentelijk niveau worden vastgelegd? Dat zijn vragen die ons binnen NEWGROUND bezighouden en dat doen we in samenspraak. In overleg met bestuurders van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid maar ook met besturen van waterschappen, provincies en gemeenten, van bedrijven en van maatschappelijke organisaties slaan we de handen ineen voor het vergroten van het inzicht in de principes als ook de gewenste inzet en gevolgen van nieuwe technologieën, innovaties, energietransitie en digitalisering.

ONZE experts

Menu