“Smart cities work when the journey is as desirable as the destination

Smart Cities

Een camera die ons kenteken scant als we een milieuzone inrijden, een sensor in een afvalcontainer die een melding maakt wanneer deze bijna vol is en een lantaarnpaal die naast het geven van licht, het geluidsniveau en de luchtkwaliteit meet en ook nog 5G mogelijk maakt. De fysieke en digitale wereld verweven zich. Producten en diensten worden steeds meer gestuurd door het gebruik en de analyse van data. Vergunning- en toestemmingsprocedures spelen een belangrijke rol. Nieuwe technologieën maken als het goed is ons leven makkelijker, duurzamer en veiliger. Maar de vraag is wat is wenselijk? Hoe houdt de samenleving de smart city juridisch in de hand?

Een grondig juridisch kader voor de Smart City.
Welke regels en juridische instrumenten zijn er nodig om de bijwerkingen van een Smart City voldoende te beheersen? En moeten deze regels op landelijk of gemeentelijk niveau worden vastgelegd? Dat zijn vragen die ons binnen NEWGROUND bezighouden en dat doen we in samenspraak. Bestuurders van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid maar ook van de waterschappen, de provincies en gemeenten, van bedrijven en van maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor meer houvast  en inzicht over de principes, de inzet en de gevolgen van de nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering.

ONZE experts

Menu