The potential of renewable energy is immense; and so is the legal challenge.

Energie

De ambities om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, leiden tot verschuivingen in energievoorziening en -gebruik. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame oplossingen op zowel het gebied van opwekking als in het verbruik van energie. NEWGROUND adviseert over bijvoorbeeld de verduurzaming van bestaand vastgoed of het gasloos en/of energieneutraal bouwen en verbouwen van vastgoed.

Van fossiel naar duurzaam, een actueel thema

Wat betekent de energietransitie voor uw vastgoed? Welke instrumenten heeft de overheid om te sturen en wat zijn de juridische kaders? NEWGROUND adviseert overheden en marktpartijen over projecten rondom energieopwekking zoals wind- en zonneparken op land en water en over onderwerpen als transport (netwerken), opslag en besparing van energie. De experts van NEWGROUND zijn goed bekend met binnen de (duurzame) energiesector actuele vraagstukken zoals de verdeling van schaarse rechten, subsidies en de stikstofproblematiek.

Onze experts

Menu