“The potential of renewable energy is immense; and so is the legal challenge”

Energie

De ambities om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, leiden tot verschuivingen in onze energievoorzieningen. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energie. Zowel waar het gaat om de opwekking ervan als het gebruik van energie, bijvoorbeeld waar het de verduurzaming van bestaand vastgoed betreft of het gasloos of energieneutraal bouwen van nieuw vastgoed.

Wat betekent de energietransitie voor uw vastgoed? En welke instrumenten heeft de overheid om te sturen? NEWGROUND adviseert overheden en marktpartijen en denkt mee over creatieve oplossingen.

Onze experts

Menu