NewGround Law Seminar 28 juni 2022: Duurzaamheidsambities in het vastgoed

Op 28 juni 2022 organiseert NewGround law het seminar Duurzaamheidsambities in het vastgoed. De specialisten van NewGround Law nemen u mee langs vier urgente thema’s in de duurzaamheidstransitie in de gebouwde omgeving.

Locatie: NewGround Law, Gustav Mahlerplein 27, Symphony Offices auditorium, 1082 MS Amsterdam
Aanmelden: U kunt zich inschrijven via Vastgoedjournaal

Wat kunt u verwachten?
Het energiegebruik in Europa neemt toe en de fossiele brandstoffen voor onze energievraag raken op of komen van regimes waarvan we niet langer afhankelijk willen zijn. Binnen Europa worden daarom steeds betere doelstellingen afgesproken voor energiegebruik, energie-opwek en duurzaamheidsambities. Dit kader vertaalt zich onder meer naar aanscherping van ESG-criteria van vastgoedbeleggers, die vervolgens moeten worden vertaald naar de gebouwde omgeving zelf. Voor ongeveer 40% vindt het nationale energieverbruik plaats binnen de gebouwde omgeving. In 2050 moet de gebouwde omgeving volledig energieneutraal zijn, met als tussenstap 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd in 2030. Uiteindelijk moeten onder andere zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen van het gas af. De Transities Warmte van de gemeenten moeten hier richting aan geven. Gebouwen moeten ook energiezuiniger worden, waarvoor onder meer het energielabel bestaat. Kantoren moeten bijvoorbeeld per 1 januari 2023 energielabel C of beter hebben. Tegelijk willen we 100.000 nieuwe woningen per jaar realiseren, bij voorkeur duurzame en zuinige, toekomstbestendige woningen. Maar hoe is dat te realiseren nu stikstof nog steeds een rem zet op nieuwe ontwikkelingen? En met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een nieuw kader voor de gebouwde omgeving, met meer mogelijkheden om de duurzaamheidsambities waar te maken en eventueel juridisch af te dwingen. De gebouwde omgeving staat dus midden in een historische transformatie.

Programma

12:00 Luxe netwerklunch

13:00 Warmtetransitie

Erwin Noordover, Advocaat / Partner bij NewGround Law
Rieneke Jager, Advocaat Energierecht bij NewGround Law

> Wat is de warmtetransitie en wat zijn warmteplannen?
> Is de nieuwe regelgeving voldoende om de warmtetransitie te laten slagen?
> Wat moet de gemeente doen voor een verplichte afschakeling van het gas?
> Wat is het gevolg als je niet op tijd van het gas af bent?
> Vormt geothermie de heilige graal voor aardwarmte

13:45 Duurzaamheidsmaatregelen tijdens huurcontracten

Ron Bisschop, Advocaat vastgoed bij NewGround Law

> Welke verantwoordelijkheid ligt bij welke partij? En hoe hierover te contracteren?
> Nieuwe duurzaamheidsverplichtingen tijdens een lopend contract.
> Verschillende sectoren, specifiek: kantoren
> Wie plukt de vruchten van duurzaamheidsinvesteringen? Verhuurder versus huurder.
> Welke bepalingen opnemen in huurcontract omtrent investeringen in duurzaamheid?

14:30 Pauze


14:45 Stikstof

Pieter van der Woerd, Advocaat (Real Estate/Public Law/Environmental Law) bij NewGround Law

>Wat is de referentiesituatie?
> Mag een provincie salderen verbieden
> Wel of niet gebruik maken van de bouwvrijstelling?
> Kunnen we stikstof afkappen op 25 km?
> Do’s & don’ts van intern en extern salderen
> Stikstofperikelen bij transformatie

15:30 Duurzaamheidsambities af te dwingen met de Omgevingswet?

Anne-Marie Klijn, Advocaat / Partner bij NewGround Law

> Inzet van de omgevingswet voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen
> Welke instrumenten uit de omgevingswet kunnen we gebruiken om doelstellingen te behalen?
> Welke verplichtingen liggen bij de gemeente voor haar doelstellingen voor 2030 – 2050?
> Zijn er mogelijkheden om ons te dwingen de doelstellingen voor 2030-2050 te behalen?
> Kunnen gemeenten investeringen afdwingen om de doelstellingen van de omgevingswet te behalen?
> Compensatie verplichtingen vanuit de overheid: moet de overheid compenseren bij wettelijke verplichting tot verduurzaming?

16:15 Einde programma en aanvang netwerkborrel

 


Inschrijven
De kosten voor deze dag bedragen EUR 395 excl. BTW p.p. voor niet-abonnees van Vastgoedjournaal. Heeft uw bedrijf een abonnement op Vastgoedjournaal dan krijgt u EUR 100 korting.

Klik via deze link en vind de knop aanmelden en vul het formulier in of stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ‘Duurzaamheidsambities in het vastgoed’. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Menu