Rieneke Jager

Advocaat

Rieneke Jager is sinds 2019 advocate en adviseert en procedeert over diverse omgevingsrechtelijke kwesties met de focus op (duurzame) energieprojecten. Rieneke heeft onder meer geadviseerd en geprocedeerd over de ontwikkeling van diverse windparken, de EV laadinfrastructuur en stedelijke ontwikkelingen. Ook heeft zij geadviseerd over het verduurzamen van de (nieuw) gebouwde omgeving, de warmtelevering en financiële participatie bij de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten. Rieneke is betrokken, ondernemend en ambitieus. Zij zet zich volledig in om voor de cliënt het beste resultaat te behalen.

Rieneke studeerde aan de Universiteit van Utrecht. Hier behaalde zij haar bachelor aan het honourstraject Utrecht Law College en het masterprogramma Staats- en bestuursrecht met de specialisatie omgevingsrecht. Beide rondde zij cum laude af. Daarnaast heeft Rieneke gepubliceerd over de mogelijkheid bestaande woningen van het aardgas af te schakelen, de kansen die de flexibiliteit in de Omgevingswet voor de duurzame ontwikkeling biedt en de verduurzaming van de warmtevoorziening. Voordat Rieneke op 1 augustus 2021 in dienst trad bij NEWGROUND was zij advocate bij Pels Rijcken.

Persoonlijk profiel
Betrokken
Ondernemend
Ambitieus
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

Publicaties van Rieneke Jager voor 1 augustus 2021

  • E.H.P. Brans, M.J.W. Timmer en R.A. Jager, ‘Het Warmteplan als instrument voor verduurzaming van de warmtevoorziening’ Tijdschrift voor Bouwrecht 2021/83
  • C.E. Barnhoorn en R.A. Jager, ‘De kansen van flexibiliteit in de Omgevingswet voor de duurzame ontwikkeling’, in C.W. Backes e.a. (red.), 2030: Het juridisch instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energiestransitie en adaptatie in Nederland; publicatie van de Vereniging voor Milieurecht (blz. 211-227), Den Haag: Boom juridisch 2020
  • R.A. Jager, ‘Is het mogelijk alle woningeigenaren verplicht van het aardgas af te schakelen?’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nr. 4, 2019

Publicaties

Menu