Pieter van der Woerd

Advocaat

Pieter van der Woerd adviseert en procedeert op het gebied van het algemeen bestuurs(proces)recht, ruimtelijk ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht en milieurecht. Pieter staat daarbij zowel (semi) overheden als commerciële partijen, waaronder ontwikkelaars en (institutionele) beleggers, bij.

In 2014 voltooide Pieter zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden, waar hij zowel een master Staats- en bestuursrecht als een master Civiel recht behaalde.

Pieter werkt sinds 2019 bij NewGround Law. Daarvoor was hij verbonden aan Stibbe en NautaDutilh. Pieter is in januari 2015 beëdigd als advocaat.

Talen: Nederlands, Engels

Persoonlijk profiel
Scherpzinnig
Consciëntieus
Vindingrijk
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

+31 6 50 81 67 58 | +31 85 808 13 06

Expertise

Rechtsgebiedenregister
Pieter van der Woerd heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)

Lidmaatschappen
Vereniging voor Bestuursrecht
Vereniging voor Bouwrecht

Publicaties

Menu