Litigation is the pursuit of practical ends, not a game of chess

Procederen

Bij NEWGROUND staan we u bij als geschillen dreigen te ontstaan. We adviseren, bieden mediation als het nodig is en staan u bij in procedures op het brede gebied van civielrechtelijke vastgoed, bestuursrecht en omgevingsrecht.

U vraagt ons voor procesvoering op alle terreinen waarin wij inhoudelijk gespecialiseerd zijn. U krijgt advies over proceskansen en -risico’s. We begeleiden u van a tot z. Afhankelijk van wat op dat moment nodig is, opereren we hard tegen hard of juist subtiel. We procederen voor rechtbanken, de Afdeling bestuursrechtspraak, gerechtshoven en begeleiden u eventueel bij cassatie. Altijd met oog voor u en uw zaak. En met zorg voor de mogelijke externe publiciteit.

Onze experts

Menu