Litigation is the pursuit of practical ends, not a game of chess.

Procederen

Bij NEWGROUND LAW staan we u bij als geschillen (dreigen te) ontstaan. We adviseren, bieden mediation en procederen als het nodig is. Het team staat u bij in procedures op het brede gebied van civielrechtelijke vastgoed, bestuursrecht en omgevingsrecht.

NEWGROUND LAW begeleidt u van a tot z.

U vraagt ons voor procesvoering op alle terreinen waarin wij inhoudelijk gespecialiseerd zijn. U krijgt advies over proceskansen en -risico’s. Afhankelijk van wat op dat moment nodig is, opereren we hard tegen hard of juist subtiel. We procederen voor rechtbanken, de Afdeling bestuursrechtspraak (RvS) en gerechtshoven en begeleiden u, indien noodzakelijk, bij cassatie. Altijd met oog voor u, uw zaak en (mogelijk ongewenste) publiciteit.

Onze experts

Menu