Litigation is the pursuit of practical ends, not a game of chess

Procederen

Bij NEWGROUND staan we u bij als geschillen (dreigen te) ontstaan. We adviseren, bieden mediation en procederen als het nodig is. Het team staat u bij in procedures op het brede gebied van civielrechtelijke vastgoed, bestuursrecht en omgevingsrecht.

NEWGROUND begeleidt u van a tot z.
U vraagt ons voor procesvoering op alle terreinen waarin wij inhoudelijk gespecialiseerd zijn. U krijgt advies over proceskansen en -risico’s. Afhankelijk van wat op dat moment nodig is, opereren we hard tegen hard of juist subtiel. We procederen voor rechtbanken, de Afdeling bestuursrechtspraak (RvS) en gerechtshoven en begeleiden u eventueel bij cassatie. Altijd met oog voor u, uw zaak en (mogelijk ongewenste) publiciteit.

Onze experts

Menu