Keep calm, trust on competence and judgment, and call a notary

Notariaat

NEWGROUND beschikt met de ervaren notaris Cynthia de Witt Wijnen en het team kandidaat-notarissen over nauwgezette kennis van alle goederenrechtelijke aspecten van het vastgoed. Het team begeleidt en adviseert over erfpachtuitgiftes, het vestigen van opstalrechten, erfdienstbaarheden, mandeligheden en hypotheken en over het opzetten van goederenrechtelijke structuren voor grote appartementencomplexen met gemengde bestemmingen.

Onze experts

Menu