Victoria Rakovitch

Advocaat

Victoria Rakovitch is werkzaam binnen het bestuurs- en omgevingsrecht. Zij houdt zich bezig met ruimtelijke ordening, toezicht & handhaving en milieurechtelijke vraagstukken. Victoria staat commerciële partijen en overheden bij in zowel de advisering als in gerechtelijke procedures. Deze verscheidenheid aan cliënten is van toegevoegde waarde voor haar praktijk. Vanuit haar kennis en ervaring denkt Victoria graag met haar cliënten mee: zelfs wanneer het gewenste resultaat in eerste instantie onmogelijk lijkt, weet zij met een creatieve oplossing te komen.

Voordat Victoria in 2022 bij NewGround Law in dienst trad, was zij werkzaam bij Holla legal & tax. In februari 2018 werd zij beëdigd tot advocaat. In 2016 en 2017 behaalde Victoria de masters Staats- en Bestuursrecht en Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Talen: Nederlands, Engels, Russisch

Persoonlijk profiel
Lef
Pragmatisch
To the point
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

Rechtsgebiedenregister
Victoria Rakovitch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht en Ruimtelijk bestuursrecht)

Lidmaatschappen
Vereniging voor Milieurecht (VMR)
Lid werkgroep VMR Jong, Vereniging voor Milieurecht (VMR)
DWIRE (Dutch Women in Real Estate).

 

ARTIKELEN
Artikelen van Victoria Rakovitch als (mede)auteur:

Wiersema, Karens, Rakovitch, Hamelink, TBR/56
mr. H.P. Wiersema, mr. J.J. Karens, mr. V.J. Rakovitch, mr. K.M.G. Hamelink, ‘Kroniek Omgevingsplan (2018-2021)’, Tijdschrift voor Bouwrecht, nr 5, mei 2021  |  Lezen

In deze bijdrage wordt aan de hand van jurisprudentie en enkele planregelingen een overzicht gegeven van de wijze waarop met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt vooruitgelopen op het omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Wiersema, Hamelink, Rakovitch, VGFC 2020/18
H.P. Wiersema, K.M.G. Hamelink, V.J. Rakovitch, ‘In de koplampen van de wet. Een zesgangenmenu van drukkend én verlichtend publiekrecht in het vastgoed’, Vastgoed Fiscaal & Civiel, nr 6, december 2020 / SDU  |  Lezen

Publiekrechtelijke regels hebben zonder twijfel een grote invloed op het vastgoed. Soms werken deze regels drukkend, soms verlichtend. In dit artikel beschrijven de auteurs een selectie van ingrijpende publiekrechtelijke regels, jurisprudentie en praktijk die het vastgoed de afgelopen jaren in de greep hebben gehouden, en die in de (nabije) toekomst gaan spelen. De volgende thema’s passeren de revue: Stikstof, PFAS, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Finale geschilbeslechting, Misbruik van procesrecht en schikken.

Rakovitch en Wiersema, VGFC 2020/13
V.J. Rakovitch, H.P. Wiersema, ‘Crashcourse ‘kruimelgevallen’ in het omgevingsrecht’, Vastgoed Fiscaal & Civiel, nr 5, oktober 2020 / SDU  |  Lezen

De term ‘kruimelvergunning’ zal de meeste vastgoedjuristen bekend in de oren klinken. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? En hoe leidt een kruimelvergunning tot versnelling van de vergunningprocedure? In deze bijdrage schetsen Rakovitch en Wiersema het systeem van de ‘kruimels’ aan de hand van concrete typen projecten. Ook bieden de auteurs een overzicht van actuele jurisprudentie. De auteurs beperken zich tot twee veel gebruikte kruimelvergunningen: de omgevingsvergunning voor het in afwijking van het planologisch regime (i) gebruiken van (bestaande) bouwwerken en (ii) tijdelijk uitvoeren van een project.
Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2020:1877

 

ANNOTATIES

ABRvS 04-05-2021, ECLI:NL:RVS:2021:939, m.nt. V.J. Rakovitch & H.P. Wiersema.
Bestemmingsplan. Ladder voor duurzame verstedelijking. Kwalitatieve onderbouwing. Plansystematiek en planopzet. Plantoelichting. Bestaand stedelijk gebied. Bestaande wateroverlast niet oplossen noch verergeren. Voorwaardelijke verplichting. (Tubbergen).

Nieuws en publicaties

Menu