Sofie Happe

Advocaat

Sofie heeft Nederlands recht gestudeerd en is in augustus 2019 cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, master Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation.

Naast haar studie was zij werkzaam bij deBreij, een boutique advocatenkantoor op het gebied van ondernemingsrecht en als buitengriffier bij de Rechtbank Amsterdam. Daarnaast heeft zij stage gelopen bij Loyens en Loeff N.V. te Amsterdam.

Sofie is sinds april 2020 als advocaat werkzaam bij NewGround Law. Zij specialiseert zich in advies omtrent commerciële huurovereenkomsten en vastgoedtransacties.

Talen: Nederlands, Engels

Persoonlijk profiel
Gedisciplineerd
Sociaal
Gedreven
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

+31 6 39 84 53 78 | +31 85 808 13 36

Expertise

Menu