Platform Inclusie en Diversiteit opgericht. Advocaten Klijn en Oremans van NEWGROUND maken daar deel van uit

Met het begin februari 2021 opgerichte platform Inclusie en Diversiteit wil de Nederlandse Orde van Advocaten een inclusieve en diverse balie bevorderen. Pim Oremans en Anne-Marie Klijn van NEWGROUND maken daar deel van uit. De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt.

Al in 2018 heeft de NOvA een diversiteits- en inclusieverklaring opgesteld. Via het platform Inclusie en Diversiteit wil de NOvA hier samen met de balie verder invulling aan te geven. Aan dit initiatief hebben zich 37 advocaten verbonden.

Samen met de NOvA gaan de deelnemende advocaten in werkgroepen mogelijkheden onderzoeken en voorstellen aandragen voor het bevorderen van (het bewustzijn van) diversiteit en inclusie binnen de advocatuur. Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:
• Hoe zorgen we ervoor dat meer rechtenstudenten met een verschillende culturele en/of etnische achtergrond zich aangetrokken voelen tot de advocatuur?
• Als zij eenmaal tot de balie zijn toegetreden, hoe waarborgen we dan dat ze ook blijven?
• Wat speelt er op het gebied van inclusie en diversiteit binnen de advocatuur?

Naast (online) bijeenkomsten wordt voor de onderlinge communicatie en kennisdeling tussen de platformdeelnemers een digitale community ontwikkeld. Begin maart 2021vindt de tweede bijeenkomst plaats. Lees meer op de website van de NOvA.

Menu