Masterclass Omgevingwet door NewGround Law i.s.m. PropertyNL op 12 juni 2024 tijdens PROVADA

Masterclass NewGround Law i.s.m. PropertyNL op 12 juni 2024 tijdens PROVADA

Zoals bekend is op 1 januari 2024 de Omgevingswet inwerking getreden. De wet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming). Onder het motto ‘eenvoudig beter’ zijn 40 wetten en 120 AMvB’s gebundeld in één wet en vier AMvB’s. De bedoeling is dat het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik wordt en dat er gezorgd wordt voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving en meer flexibiliteit en afwegingsruimte voor lokale overheden. Ook een snellere besluitvorming is een belangrijk doel van deze wet.

Nu, zes maanden na de inwerkingtreding is het een goed eerste moment om te bekijken hoe de Omgevingswet in de praktijk werkt. Daartoe organiseren Anne-Marie Klijn en Arjen Praat op 12 juni 2024 een masterclass met als centrale vraag: ‘Gaat alles sneller en beter met de Omgevingswet?’ U bent als bezoeker van PROVADA van harte welkom!


Programma woensdag 12 juni 2024

Locatie: PROVADA  |  RAI Amsterdam  |  Stand 12-49 van PropertyNL

Inloop vanaf 10:00 uur  |  aanvang masterclass: 10:30 uur  |  einde: 12:30

Sprekers: Anne-Marie Klijn en Arjen Praat  |  ModeratorWabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL

 >  Reguliere procedure: ultimate of mini supercar?

 >   Participatie: wat moet en wat mag (van Europe)?

 >  Welke financiële bijdrage of zekerheid voor verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving?

 >  Fastest pitstop ever for questions


 

Menu