‘Publiekrechtelijke verkenning van circulair bouwen’ artikel van Anne-Marie Klijn in Vastgoed Fiscaal & Civiel, april 2018 nog steeds actueel

Circulair bouwen bestaat uit veel aspecten: van aanbestedingsrecht naar mededingingsrecht. In dit artikel beziet Anne-Marie Klijn van NewGround Law waar het bij publiekrechtelijk circulair bouwen daadwerkelijk over gaat. Kansen en beperkingen worden gesignaleerd en er wordt afgesloten met een oproep voor een nieuwe versie van de Crisis- en herstelwet waarin voor alle relevante juridische aspecten een raamwerk wordt geregeld, zodat de doelen van de circulaire economie ook vanuit juridische optiek kunnen worden bereikt.

Dit artikel werd gepubliceerd in Vastgoed Fiscaal & Civiel, jaargang 23, april 2018  |  U kunt het hier lezen

Menu