NewGround Law vertegenwoordigt STINAPA Bonaire op zitting Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Half december 2020 vertegenwoordigde Pieter van der Woerd STINAPA op Bonaire tijdens een zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. STINAPA is een non-gouvernementele organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de nationale parken op Bonaire, waaronder het Bonaire National Marine Park.

Inzet van de hoger beroepsprocedure is een zorgvuldige milieueffectrapportage omtrent de effecten van de bouwplannen in en rond natuur- en waterbergingsgebied Saliña di Vlijt. Inzicht in die effecten is volgens STINAPA essentieel voor een goede bescherming van de ecosystemen in de Saliña en het Bonaire National Marine Park. Het Gerecht in eerste aanleg verklaarde het beroep van STINAPA eerder gegrond. Tegen die uitspraak hadden het Openbaar Lichaam Bonaire en de initiatiefnemer hoger beroep ingesteld. De uitspraak wordt begin 2021 verwacht.

Menu