Eerste en Tweede Kamer verklaren ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel

“Omgevingswet gaat door. Het wordt tijd” aldus Anne-Marie Klijn van NEWGROUND.

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. Ook de Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB niet controversieel verklaard. Op 25 februari 2021 debatteert en stemt de Tweede Kamer over het ontwerp-KB.

Begin februari 2021 verklaarde de Tweede Kamer het ontwerp-KB wel controversieel. Een week later, op 9 februari kwam de Tweede Kamer hier, tijdens een nieuwe stemming, op terug.

Proces ontwerp-KB
Beide Kamers – dus zowel de Eerste als de Tweede Kamer – moeten het ontwerp-KB behandelen. Hierbij bepalen zij elk hun eigen procedure. Als beide Kamers met de voorgestelde datum instemmen, kan de Omgevingswet op de beoogde inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, ingaan.

Implementatie in volle gang
Overheden werken ondertussen onverminderd door aan de implementatie van de Omgevingswet. Zij krijgen graag, in verband met hun voorbereidingen op de invoering van de wet, tijdig duidelijkheid over de definitieve inwerkingtredingsdatum. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet blijft beide Kamers de komende tijd informeren over de voortgang van de implementatie.

Van 2011 tot 2016 maakte Anne-Marie Klijn van NEWGROUND deel uit van de Adviescommissie Omgevingswet, ingesteld door de minister van I&M. Deze commissie hield zich onder meer bezig met vraagstukken als de betekenis van de adviezen van de Commissie Dekker voor de Omgevingswet en de rol van het bestemmingsplan in binnenstedelijk gebied. In het kader van de Omgevingswet heeft Klijn samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een online platform opgericht, Maakderuimte.nl welk platform heeft gefunctioneerd tot vaststelling van de Omgevingswet in 2016.

Menu