Jan Wassink

Legal Trainee

Jan rondde in de zomer van 2021 met succes zijn master Staats- en Bestuursrecht af aan de Universiteit Utrecht. Zijn focus lag daarbij op het milieu- en omgevingsrecht. Momenteel volgt Jan een tweede masterprogramma intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie. Vanaf half februari 2022 doet Jan praktijkervaring op als werkstudent bij NEWGROUND LAW.

Persoonlijk profiel
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

Menu