Rieneke Jager van NewGround Law wint NeVER scriptieprijs 2021: ‘Woningen van het aardgas af’

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) heeft aan Rieneke Jager, advocaat van NewGround Law, de eerste plaats van de scriptieprijs 2020-2021 toegekend. Rieneke deed onderzoek naar de randvoorwaarden waarbinnen het voor de gemeente mogelijk is om de woningeigenaar tot het afschakelen van het aardgas te verplichten. 

Van het aardgas af
Alle circa 7 miljoen woningen in Nederland moeten in 2050 aardgasvrij zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Onduidelijk is echter of, en zo ja hoe, de gemeente woningeigenaren met het (toekomstig) publiekrechtelijk instrumentarium tot afschakeling van het aardgas kan verplichten. In de scriptie wordt deze vraag beantwoord. Waar de gemeente nu nog geen verplichting tot het afschakelen kan opleggen, is dit na de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar verwachting wel het geval. Het opleggen van de verplichting moet voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en blijven binnen de grenzen van het eigendomsrecht.

Prijswinnaar
Op vrijdag 17 december 2021 geeft Rieneke een online presentatie over haar prijswinnende scriptie en ze zal dan ook de prijs in ontvangst nemen. De scripties werden beoordeeld door een jury bestaande uit Kees Hellingman, Martijn Vermeer, Annelies Huygen, Max Oosterhuis en Michelle de Rijke.

Voor het Tijdschrift voor Omgevingsrecht heeft Rieneke een artikel over dit onderwerp geschreven getiteld; Is het mogelijk om alle woningeigenaren verplicht van het aardgas af te schakelen?
U kunt het artikel hier downloaden.

Als u meer informatie wilt of vragen heeft,  kunt u contact opnemen met Rieneke Jager via rieneke.jager@newgroundlaw.com

Menu