Erwin Noordover treedt toe als partner tot NEWGROUND

Persbericht | introductiefilm

Per 1 februari 2021 treedt topadvocaat Erwin Noordover toe als partner bij NEWGROUND. Noordover richt zich op Clean Tech, duurzaamheidsvraagstukken en advisering en begeleiding van initiatiefnemers van energietransitieprojecten. NEWGROUND verstevigt met de komst van Noordover haar positie in de energiesector en vergroot de nationale en internationale slagkracht op lange termijn.

NEWGROUND breidt zich ondanks roerige tijden in een rap tempo uit. Het aantrekken van Noordover bevestigt het dynamische karakter van de jonge boutique aan de Amsterdamse Zuidas. Binnen anderhalf jaar is het kantoor uitgegroeid tot een veerkrachtige, juridische samenwerkingspartner met een betrouwbare reputatie. Erwin Noordover kijkt uit naar zijn toetreding als partner: “Met mijn kennis van duurzame energie-, natuur- en klimaatvraagstukken bij windparken op land en zee, zonneparken, energieopwekking, transport, opslag en besparing worden expertises binnen NEWGROUND verder uitgebouwd. Het VN-klimaatakkoord van Parijs vraagt om een forse wereldwijde CO2-reductie. De energiesector staat daarom voor grote uitdagingen. De wet- en regelgeving op zowel internationaal als regionaal niveau is complex en dynamisch. Ik raak graag vroeg betrokken bij ontwikkelingen om zoveel mogelijk vertraging en procedures te voorkomen en de kwaliteit van de projecten te waarborgen. Naast advies is procederen soms noodzakelijk. Ik voel me binnen dit krachtenveld als een vis in het water. Binnen NEWGROUND wil ik verder groeien en samen het verschil maken.”

Anne-Marie Klijn, een van de founding partners van NEWGROUND en door Chambers Europe aangemerkt als een zeer ervaren expert in ruimtelijke ordening en omgevingsrecht: “De ervaring en expertise van Erwin zijn een geweldige toevoeging in dit snel veranderende rechtsgebied. Een terrein dat kampt met politiek bestuurlijke grilligheid, zoals bijvoorbeeld de vertraagde invoering van de Omgevingswet aantoont. Het is een heel dynamisch speelveld waarin voortdurend de vraag aan de orde is wat de juridische consequenties zijn van de keuzes die overheden en marktpartijen maken. NEWGROUND is al langer op zoek naar een expert op dit vakgebied, die bovendien goed bij ons past. Scherpzinnig, kritisch en innovatief. Erwin durft nieuwe wegen in te slaan, is een gepassioneerde vakman en er is wederzijds vertrouwen. We zijn overtuigd dat dát uiteindelijk het beste resultaat oplevert. De energietransitie biedt een enorme kans. De energiewetgeving wijzigt voortdurend. Wij gaan volle kracht vooruit.”

Menu