Pim Oremans van NEWGROUND las het Arrest van het Hof (Derde Kamer): Evidentiecriterium is toegestaan volgens Europees Hof

Evidentiecriterium is toegestaan volgens Europees Hof

Als je bij de rechter een eerder besluit betwist dan dat onderwerp is van de procedure (bijvoorbeeld als je vergunningsvoorschriften betwist in een handhavingszaak), maar dat eerdere besluit definitief is geworden, kan dit eerdere besluit alleen worden aangetast als dit ‘evident’ in strijd is met hoger (Unie)recht. Dat is al een tijdje de lijn van de Raad van State, al was er twijfel of dit criterium wel was toegestaan omdat het mogelijk in strijd zou zijn met het Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat nationale procesregels de uitoefening van het Unierecht niet uiterst moeilijk of onmogelijk mogen maken.

Mede daarom had de Afdeling vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. In een arrest van vandaag [20 mei 2020] bevestigt het Hof dat dit ‘evidentiecriterium’ is toegestaan en niet in strijd is met het doeltreffendheidsbeginsel. Daarbij moet er volgens het Hof wel voor worden gewaakt dat dit criterium niet tot gevolg mag hebben dat rechtsbescherming op dit punt louter fictief wordt.

Menu