Tine Leemans – van Koten

Advocaat

Tine is breed opgeleid en heeft 20 jaar ervaring bij zowel de rechtspraak, de overheid, als grote advocatenkantoren. Daardoor weet ze hoe verschillende partijen werken.

Ze is haar carrière begonnen bij de milieukamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij Houthoff en Boekel adviseerde zij overheden en ondernemingen over algemeen bestuursrecht, Europees recht, ruimtelijk ordeningsrecht, waaronder de Crisis-en herstelwet, milieurecht, natuurbeschermingsrecht, subsidies, overheidsaansprakelijkheidsrecht en financieel bestuursrecht. In een project als de Tweede Maasvlakte bijvoorbeeld komen veel van deze onderwerpen samen. Bij Houthoff, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amsterdam heeft ze zich ook toegelegd op aanbestedingsrecht, samenwerkingsovereenkomsten/convenanten, privacy en data en projecten op het snijvlak van publiek- en privaatrecht.

Persoonlijk profiel
To the point
Nieuwsgierig
Pragmatisch
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

+31 6 12 97 37 82 | +31 85 808 13 34

Expertise

Publicaties

Menu