Jos Webbink

Advocaat

Jos Webbink is advocaat sinds 2005 en adviseert en procedeert op het gebied van het algemeen bestuurs(proces)recht, milieu(straf)recht en energierecht. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de juridische aspecten van (ondergrondse) infrastructuur. Jos staat zowel (semi)overheden als private partijen bij, waaronder ondernemingen in de chemische industrie, bouwbedrijven, telecombedrijven en recreatieondernemingen.

Jos voltooide in 2005 zijn rechtenstudie met een master Staats- en Bestuursrecht (cum laude). Hij rondde ook de studies Nederlandse Taal- en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap af. In 2014 voltooide hij de Grotius opleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht (cum laude).

Jos werkt sinds 2020 bij NewGround Law. Daarvoor was hij als advocaat verbonden aan Bird & Bird en Gaastra advocaten. Voordat hij werkzaam werd als advocaat werkte hij geruime tijd bij de gemeente Amsterdam aan enkele grote stadsvernieuwingsprojecten.

Jos spreekt regelmatig op conferenties en symposia en publiceerde over infrastructuur en energierecht in onder meer het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, Mediaforum, Rechtsgeleerd Magazijn Themis en de reeks Tekst & Commentaar (Telecommunicatie- en Privacyrecht). Jos is lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag.

Talen: Nederlands en Engels

Persoonlijk profiel
Vindingrijk
Vasthoudend
Oplossingsgericht
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

Rechtsgebiedenregister
Jos Webbink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Economisch ordeningsrecht (Energierecht, Telecommunicatierecht)
– Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht)

Lidmaatschappen
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA))
Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)

Publicaties

Menu